Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1366 Μάχη της Καλλίπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Σταυροφόροι της Σαβοΐας κατέλαβαν την Καλλίπολη για λογαριασμό του Βυζαντίου 24 Αυγούστου 1366
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Καλλίπολη Ακριβής τοποθεσία:
Η Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης, το σημερινό Gelibolu στο στενότερο σημείο των Δαρδανελλίων
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κόμης Αμαντέους VI της Σαβοΐας Άγνωστος
Δυνάμεις: 16 πλοία, 100 άντρες Άγνωστο
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)