Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1274 (?) Μάχη Νέων Πατρών ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βυζαντινών από τους Λατίνους συμμάχους του Δεσποτάτου της Ηπείρου Αρχές Δεκαετίας 1270
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι των Δεσποτάτων
Τύπος Μάχης:
Αιφνιδιασμός
Το Πεδίο της Μάχης Νέαι Πάτραι Ακριβής τοποθεσία:
Στην Υπάτη της Φθιώτιδος που την εποχή εκείνη είχαν το όνομα "Νέαι Πάτραι"
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Σεβαστοκράτωρ Ιωάννης Παλαιολόγος Δεσπότης Ιωάννης Α’ Δούκας της Θεσσαλίας
Δυνάμεις: 30,000 (?) 300 με 500 ιππείς
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)