Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1048 Μάχη Καπέτρου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Πρώτη σοβαρή σύγκρουση με τους Σελτζούκους Τούρκους χωρίς νικητή 18 Σεπτεμβρίου 1048
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Νυχτερινή Μάχη
Το Πεδίο της Μάχης Καπετρου Ακριβής τοποθεσία:
Κάπου στα βουνά της Βορειοανατολικής Μικράς Ασίας στην επαρχία Ερζουρούμ (χωριό Pasinler ή Basean)
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ααρώνιος, Κεκαυμένος, Λιπαρίτ Ιμπραΐμ Γινάλ
Δυνάμεις: 50,000 100,000 (?)
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)