Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1224 Μάχη του Ποιμανηνού ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών επί των Λατίνων που έχασαν έτσι τις κτήσεις στη Μ. Ασία Αρχές 1224
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ποιμανηνόν Ακριβής τοποθεσία:
Στο Ποιμανηνόν, νοτίως της Κυζίκου, στη σημερινή τουρκική επαρχία Bandirma, κοντά στη λίμνη Kus, στη ΒΔ Μ.Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης Ισαάκιος Λάσκαρις & Αλέξιος Λάσκαρις
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)