Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1264 Μάχη του Μακρυπλαγίου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βυζαντινών από τους Φράγκους του Πριγκιπάτου της Αχαΐας 1264 ή 1265
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Φράγκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μακρύπλαγι Ακριβής τοποθεσία:
Στην ορεινή διάβαση από Αρκαδία προς την Άνω Μεσσηνία, ανάμεσα στα σημερινά χωριά Τουρκολιάς (Αρκαδίας) και Καλύβια (Μεσσηνίας).
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγοί Αλέξιος Φίλης & Ιωάννης Μακρηνός Πρίγκηπας Γουλιέλμος Β’ Βιλλαρδουίνος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)