Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


316 Μάχη του Κίβαλι ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Συντριπτική νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου επί του στρατού του Λικινίου 8 Οκτωβρίου 316
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Εμφύλιοι Πόλεμοι της Τετραρχίας (306-324 μ.Χ)
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Κίβαλι Ακριβής τοποθεσία:
Στην πόλη Κίβαλι της Πανονίας, πιθανόν το σύγχρονο Vinkovci ανάμεσα στους ποταμούς Ντράβα και Σάβα στην Κροατία
Σύγχρονη Χώρα:
Κροατία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Τετραρχία) Οι Εχθροί
Διοικητής: Μέγας Κωνσταντίνος Λικίνιος, Αύγουστος της Ανατολής
Δυνάμεις: 20,000 35,000
Απώλειες: 20,000


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)