Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


443 Επίθεση κατά της Κωνσταντινούπολης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Ούννων που όμως δεν είχαν τα μέσα να πολιορκήσουν την Κων/Πολη 443
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ούννοι
Πόλεμος:
Επιδρομές Ούννων
Τύπος Μάχης:
Επιδρομή
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδόσιος Β') Οι Εχθροί
Διοικητής: Άσπαρ ο Αλανός Αττίλας & Μπλέντα
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)