Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1211 Μάχη της Αντιοχείας επί Μαιάνδρω ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη γοήτρου των Βυζαντινών επί των Σελτζούκων Τούρκων 1211
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι (του Ρουμ)
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αντιόχεια επί Μαιάνδρω Ακριβής τοποθεσία:
Αντιόχεια επί Μαιάνδρω, νοτιανατολικά του Kuyucak, στην επαρχία Aydin της ΝΔ Μικράς Ασίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεόδωρος Α' Λάσκαρης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις Σουλτάνος Καϊχοσρόης Α’
Δυνάμεις: 2000 με 800 Φράγκους ιππότες Άγνωστο
Απώλειες: Βαριές (σκοτώθηκε και ο σουλτάνος)


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)