Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1190 Μάχη της Τράβνα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Σημαντική Βουλγαρική νίκη και αναγέννηση του Βουλγαρικού κράτους 1190
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Βουλγαρική Επανάσταση του Πέτρου Δελεάνου
Τύπος Μάχης:
Ενέδρα
Το Πεδίο της Μάχης Τράβνα Ακριβής τοποθεσία:
Στα βουνά κοντά στην πόλη Τράβνα στην κεντρική Βουλγαρία
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ισαάκιος Β’ Άγγελος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ισαάκιος Β’ Άγγελος Ιβάν Ασέν
Δυνάμεις:
Απώλειες: Βαρύτατες


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)