Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1177 Μάχη Υελίου & Λειμμόχειρος ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Εξόντωση μετά από ενέδρα μιας μεγάλης δύναμης Σελτζούκων επιδρομέων 1177
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Ενέδρα
Το Πεδίο της Μάχης Υέλιον & Λειμμόχειρ Ακριβής τοποθεσία:
Σε γέφυρα του ποταμού Μαιάνδρου, πιθανόν κοντά στην Αντιόχεια την επί Μαιάνδρω στην επαρχία Αϊντίν της ΝΔ Μικράς Ασίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μανουήλ Α’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ιωάννης Βατάτζης Άγνωστος
Δυνάμεις: Άγνωστο 20,000 με 24,000
Απώλειες: Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)