Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1122 Μάχη της Βέροιας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική νίκη επί των Πετσενέγγων που έκτοτε εξαφανίστηκαν 1122
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Πετσενέγγοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Πετσενέγγων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Βέροια Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στη σημερινή Στάρα Ζαγόρα της κεντρικής Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Β’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ιωάννης Β’ Κομνηνός Άγνωστος
Δυνάμεις:
Απώλειες: Πλήρης εξόντωση


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)