Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


960 Μάχη της Ανδρασού ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική νίκη επί των Αράβων που σηματοδότησε μια νέα ελπιδοφόρα αρχή 8 Νοεμβρίου 960
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Ενέδρα
Το Πεδίο της Μάχης Ανδρασός Ακριβής τοποθεσία:
Στα στενά των βουνών της Κιλικίας στη Νότια Τουρκία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Β') Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Λέων Φωκάς Εμίρης Σαΐφ αντ-Ντουλάχ
Δυνάμεις: Λιγότεροι από τον εχθρό 30,000
Απώλειες: Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)