Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


344 Πολιορκία Σιγγάρων ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Απώθηση των Περσών που αποπειράθηκαν να κυριεύσουν την οχυρή πόλη Σίγγαρα 344 ή 346 ή 348 μ.Χ.
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαιο-Περσικοί πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Σίγγαρα Ακριβής τοποθεσία:
Νοτιοανατολικά από τη Νίσιβη, η ακριβής τοποθεσία δεν είναι γνωστή, πιθανό στο βορειοδυτικό Ιράκ
Σύγχρονη Χώρα:
Ιράκ
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνστάντιος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Β’ Βασιλιάς Σαπώρης Β’ (ή Σαπούρ)
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)