Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1097 Κατάληψη της Νίκαιας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν την πόλη με τη βοήθεια των Σταυροφόρων 14 Μαι-19 Ιουν 1097
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Νίκαια Ακριβής τοποθεσία:
Νίκαια (το σημερινό Iznik), στην ανατολική ακτή της λίμνης Iznik, στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Αλέξιος Α’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Godfrey de Bouillon, Μανουήλ Βουτουμίτης Κιλίτζ Αρσλάν Ιμπν- Σουλεϊμάν
Δυνάμεις: 30,000 πεζοί+4,500 ιππείς+2,000 πελταστές 10,000
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)