Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1304 Μάχη του ποταμού Σκαφίδα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βυζαντινών από τους Βουλγάρους 1304
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Βουλγάρων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Σκαφίδας Ακριβής τοποθεσία:
Σε γέφυρα, στον ποταμό Σκαφίδα, κοντά στη Σωζόπολη της ΝΑ Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Συναυτοκράτωρ Μιχαήλ Θ’ Παλαιολόγος Τσάρος Τοντόρ Σβετοσλάβ
Δυνάμεις:
Απώλειες: Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)