Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1235 Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Κοινή πολιορκία της Πόλης από Βούλγαρους και Βυζαντινούς της Νίκαιας 1235
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης Αντιβασιλεύς Ιωάννης της Βρυέννης
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)