Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


838 Μάχη του Δαζιμώνος ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Μεγάλη ήττα από τους Άραβες και σοβαρή αποτυχία του αυτοκράτορα Θεόφιλου 22 Ιουλίου 838
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Αββασίδες)
Πόλεμος:
Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Δαζιμών Ακριβής τοποθεσία:
Στο φρούριο Δαζιμών, σε στρατηγικό σημείο ανάμεσα στις πόλεις Αμάσεια και Τοκάτ στη Βόρεια Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεόφιλος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Θεόφιλος Αφσίν Χαϊντάρ
Δυνάμεις: 25,000 με 40,000 20,000 - 30,000 (με 10,000 έφιππους Τούρκους τοξότες)
Απώλειες: Βαριές Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)