Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


615 Πολιορκία της Θεσσαλονίκης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νέα ανεπιτυχής πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους 615
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σλάβοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον Αβάρων και Σλάβων
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Θεσσαλονίκη Ακριβής τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ηράκλειος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος «Έξαρχος Σκλαβίνων» Χάτζων
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)