Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


986 Μάχη Πυλών Τραϊανού ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βουλγάρων που προκάλεσε στάση του Βυζαντινού στρατού 17 Αυγούστου 986
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Κατάκτηση της Βουλγαρίας
Τύπος Μάχης:
Ενέδρα
Το Πεδίο της Μάχης Πύλες Τραϊανού Ακριβής τοποθεσία:
Στο πέρασμα Τραϊαόνι Βράτα κοντά στη σύγχρονη πόλη Ιχτιμαν της Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Βασίλειος Β’ Τσάρος Σαμουήλ
Δυνάμεις: 30,000
Απώλειες: Βαριές Ελαφρές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)