Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1191 Μάχη του Μοράβα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών επί των Σέρβων του Στέφανου Νεμάνια 1191
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σέρβοι
Πόλεμος:
Σερβική Εξέγερση
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μοράβας Ακριβής τοποθεσία:
Στον ποταμό Νότιο Μοράβα, στη Νότια Σερβία
Σύγχρονη Χώρα:
Σερβία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ισαάκιος Β’ Άγγελος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ισαάκιος Β’ Άγγελος Πρίγκηπας Στέφαν Νεμάνια
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)