Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


369 Μάχη του Νοβιοντούνουμ ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Μια πρώτη Ρωμαϊκή νίκη εναντίον των Γότθων που ακόμα δεν ήταν σοβαρή απειλή Καλοκαίρι 369
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Γότθοι (Θερβίγγοι)
Πόλεμος:
Γοτθικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Απώθηση
Το Πεδίο της Μάχης Νοβιοντούνουμ Ακριβής τοποθεσία:
Σημερινή Isaccea, στη Ρουμανία, στον Κάτω Δούναβη
Σύγχρονη Χώρα:
Ρουμανία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ουάλης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ουάλης Αρχηγός Αθανάριχος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)