Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


877-878 Άλωση των Συρακουσών ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Άραβες κατέλαβαν τις Συρακούσες και ουσιαστικά κατέκτησαν τη Σικελία Αυγ 877-21/5/ 878
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Αγλαβίτες)
Πόλεμος:
Αραβική κατάκτηση της Σικελίας
Τύπος Μάχης:
Άλωση
Το Πεδίο της Μάχης Συρακούσες Ακριβής τοποθεσία:
Συρακούσες, Σικελία
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Βασίλειος Α' ο Μακεδών) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Σουλτάνος Τζαφάρ Ιμπν Μουχάμαντ αλ-Ταμινί
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)