Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


573 Μάχη του Δαράς ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Πέρσες πολιόρκησαν και εκπόρθησαν την οχυρή πόλη Δαράς Νοέμβριος 573
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Περσικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Δαράς Ακριβής τοποθεσία:
Στην πόλη-οχυρό Δαράς στην επαρχία Ντιγιαρμπακίρ, στη Νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στα σύνορα με τη Συρία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστίνος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Μαρκιανός Βασιλιάς Χοσρόης Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)