Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1274 (?) Ναυμαχία Δημητριάδος ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Σημαντική νίκη των Βυζαντινών σε αμφίβια μάχη εναντίον Ενετών και Λομβαρδών Αρχές Δεκαετίας 1270
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λομβαρδοί & Ενετοί
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Ναυμαχία
Το Πεδίο της Μάχης Δημητριάς Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στο Βόλο
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Σεβαστοκράτωρ Ιωάννης Παλαιολόγος Fillippo Sanudo
Δυνάμεις: 73 πλοία 30–62 πλοία
Απώλειες: Βαριές Βαριές, όλα τα πλοία εκτός από 2 βυθίστηκαν


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)