Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


941 Επιδρομή στην Κωνσταντινούπολη ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ρωσική επιδρομή στην Κωνσταντινούπολη που τελικά αποκρούσθηκε με επιτυχία Μάιος 941
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρώς & Πετσενέγγοι
Πόλεμος:
Επιδρομές των Ρως
Τύπος Μάχης:
Επιδρομή
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Α' Λεκαπηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ρωμανός Α’ Λεκαπηνός Χαγάνος Ιγκόρ του Κιέβου
Δυνάμεις: 15 παλιά πλοία (ο στρατός έλειπε) 1000 πλοιάρια, 40,000 άντρες
Απώλειες: Ο στόλος καταστράφηκε ολοσχερώς


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)