Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


971 Μάχη στο Δορύστολο ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί υπό τον Τσιμισκή πολιόρκησαν και τελικά εκπόρθησαν το φρούριο 13 Απρ-21 Ιουλ 971
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρως
Πόλεμος:
Επιδρομές των Ρως
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Δορύστολο Ακριβής τοποθεσία:
Στο Δορύστολο, σημερινή Silistra στη Βουλγαρία, επί του Δουνάβεως
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Α' Τσιμισκής) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ιωάννης Α’ Τσιμισκής Σβιατοσλάβ Α’ του Κιέβου
Δυνάμεις: 30,000 + 300 πλοία 50,000
Απώλειες: 350 (?) 15,000 (?)


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)