Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


324 Μάχη της Αδριανούπολης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική νίκη του Μ. Κωνσταντίνου επί του στρατού του Λικινίου 3 Ιουλίου 324
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Εμφύλιοι Πόλεμοι της Τετραρχίας (306-324 μ.Χ)
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αδριανούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Στη συμβολή των ποταμών Άρδα και Έβρου, κοντά στην Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Τετραρχία) Οι Εχθροί
Διοικητής: Μέγας Κωνσταντίνος Λικίνιος, Αύγουστος της Ανατολής
Δυνάμεις: 130,000 165,000
Απώλειες: Περισσότεροι από 34.000 νεκροί


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)