Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1030 Μάχη του Αζαζίου  (Αζάζ) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βυζαντινών από τους Άραβες σε μια επιπόλαια σχεδιασμένη εκστρατεία 1030
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Μιρδασίδες)
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Απώθηση
Το Πεδίο της Μάχης Αζάζιον Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία
Σύγχρονη Χώρα:
Συρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Γ' ο Αργυρός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ρωμανός Γ’ Αργυρός Άγνωστος
Δυνάμεις:
Απώλειες: 10,000 (?)


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)