Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


917 Μάχη της Αγχιάλου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη-ορόσημο για τους Βουλγάρους που εδραίωσαν την υπεροχή τους στα Βαλκάνια 20 Αυγούστου 917
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αγχίαλος Ακριβής τοποθεσία:
Στην Αγχίαλο, παραθαλάσσια πόλη χτισμένη σε στενή λωρίδα γης,, σημερινή Πομόριε της επαρχίας Μπουργκάς (Πύργος) της Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Z’ ο Πορφυρογένητος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Λέων Φωκάς Τσάρος Συμεών Α’
Δυνάμεις: 30,000 με 62,000 60,000
Απώλειες: Μεγάλες Μεγάλες


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)