Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


338 Πρώτη Πολιορκία της Νισίβεως ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ανεπιτυχής πολιορκία της οχυρής πόλης Νισίβεως από τους Πέρσες 338
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαιο-Περσικοί πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Νίσιβις (1) Ακριβής τοποθεσία:
Στο σύγχρονο Nusaybin, στη Νοτιοανατολική Μικρά Ασία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνστάντιος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Λουκιλιανός Βασιλιάς Σαπώρης Β’ (ή Σαπούρ)
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)