Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


922 Μάχη Πηγών ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ταπεινωτική ήττα των Βυζαντινών από τους Βουλγάρους Μάρτιος 922
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Πηγαί Ακριβής τοποθεσία:
Στο σημερινό χωριό Μπαλαλί της Ανατολικής Θράκης, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Α' Λεκαπηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Πόθος Αργυρός & Ἀλέξιος Μωσηλέ Τοντόρ Σιγκρίτσα
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)