Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1249 Εισβολή στη Ρόδο ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών επί των Γενοβέζων που είχαν εισβάλει στη Ρόδο 1248-1249
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Γενοβέζοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Ρόδος Ακριβής τοποθεσία:
Ρόδος
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ιωάννης Καντακουζηνός & (αργότερα) Θόδωρος Κοντοστέφανος Άγνωστος Γενουάτης & Γουλιέλμος Β’ Βιλλαρδουίνος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)