Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


962 Κατάληψη του Χαλεπίου  (Αλέπο) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί κυρίευσαν το Χαλέπι αλλά δεν το κράτησαν Δεκέμβριος 962
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Χαλέπι Ακριβής τοποθεσία:
Το σύγχρονο Χαλάμπ ή Αλέπο της Βορείου Συρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Συρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Β') Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς Εμίρης Σαΐφ αντ-Ντουλάχ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)