Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


531 Μάχη του Καλλίνικου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βυζαντινών από τους Πέρσες με βαριές απώλειες εκατέρωθεν 19 Απριλίου 531
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ιβηρικός Πόλεμος (526-532)
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Καλλίνικο Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στο Καλλίνικο επί του ποταμού Ευφράτη, το σημερινό Αλ-Ρακάχ της Βορείου Συρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Συρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγοί Βελισάριος & Ερμογένης Αζαρέθης
Δυνάμεις: 20,000 (με 3,000 Χασανίδες Άραβες) 15,000 ιππικό και 5,000 Λαχμίδες Άραβες
Απώλειες: Βαριές Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)