Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


973 Πολιορκία της Άμιδας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί πολιόρκησαν την πόλη Άμιδα αλλά υπέστησαν βαριά ήττα 4 Ιουλίου 973
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Μοσούλης)
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Άμιδα Ακριβής τοποθεσία:
Στο σημερινό Ντιγιαρμπακίρ στη Νοτιοανατολική Τουρκία, στα βάθη της Ανατολίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Α' Τσιμισκής) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Μελίας Άγνωστος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)