Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1261 Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί ξαναπήραν την Πόλη μετά από 57 χρόνια κατοχής από τους Λατίνους 25 Ιουλίου 1261
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος «Αυτοκράτωρ» Βαλδουίνος Β’ της Κων/πολης
Δυνάμεις: 800 Πολύ λίγοι
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)