Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


740 Μάχη του Ακροϊνού ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Συντριπτική -και σπάνια για την εποχή- Βυζαντινή νίκη εναντίον των Αράβων 740
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Ομμαϋάδες)
Πόλεμος:
Πρώιμοι Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ακροϊνόν Ακριβής τοποθεσία:
Στο Ακροϊνόν της Φρυγίας, το σημερινό Αφιόν
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Λέων Γ' ο Ίσαυρος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Λέων Γ’ Αμπντουλάχ αλ-Μπατάλ & Αλ-Μαλίκ Ιμπν Σουαΐμπ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)