Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


844 Μάχη Μαυροποτάμου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βυζαντινών από τους Άραβες 844
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Αββασίδες)
Πόλεμος:
Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μαυροπόταμος Ακριβής τοποθεσία:
Στον Μαυροπόταμο, ποτάμι που βρισκόταν είτε στη Βόρεια Βιθυνία είτε στη Γαλατία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδώρα) Οι Εχθροί
Διοικητής: Θεόκτιστος Ανπού Σαΐντ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)