Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1211 Μάχη του Ρύνδακου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Λατίνων που εξασφάλισαν την Βορειοδυτική Μικρά Ασία 15 Οκτωβρίου 1211
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ρύνδακος Ακριβής τοποθεσία:
Στον ποταμό Ρύνδακο στην περιοχή της Προύσας στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία (ποταμός Οφανλί)
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεόδωρος Α' Λάσκαρης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις «Αυτοκράτωρ» Ερρίκος της Φλάνδρας
Δυνάμεις: 270 ιππότες Άγνωστο
Απώλειες: Καμία απώλεια


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)