Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1079 Μάχη της Καλαβρύης  (Καλαυρή) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των αυτοκρατορικών δυνάμεων υπό τον Αλέξιο Κομνηνό 1079
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βυζαντινοί (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Καλαβρύη Ακριβής τοποθεσία:
Στον ποταμό Αλμυρό, στην Ανατολική Θράκη, κοντά στο σημερινό Marmara Ereglisi της τουρκικής επαρχίας του Μαρμαρά
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Νικηφόρος Γ’ Βοτανειάτης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Αλέξιος Κομνηνός Νικηφόρος Βρυέννιος
Δυνάμεις: 5,500-6,500 12,000
Απώλειες: Μεγάλες Μεγάλες


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)