Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


680 Μάχη της Ονγκάλ ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα που επέτρεψε στους Βούλγαρους να εγκατασταθούν κάτω από το Δούναβη 680
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ονγκάλ Ακριβής τοποθεσία:
Στο δέλτα του Δούναβη, κοντά στο νησί Peuce
Σύγχρονη Χώρα:
Ρουμανία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Δ') Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Δ’ Χαν Ασπαρούχ
Δυνάμεις: 25,000 10,000
Απώλειες: Βαριές Ελάχιστες


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)