Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1365 Μάχη της Αδριανούπολης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Κατάληψη της Αδριανούπολης από τους Τούρκους που την κάνουν έδρα τους 1365
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Αδριανούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Λάλα Σαχίν Πασάς
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)