Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


576 Μάχη της Μελιτηνής  (Μελίτη) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών επί των Περσών και παραλίγο σύλληψη του Πέρση βασιλιά 576
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Περσικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μελιτηνή Ακριβής τοποθεσία:
Στη Μελιτηνή, σημερινή Malatya, στη Νοτιοανατολική Τουρκία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστίνος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Ιουστινιανός Βασιλιάς Χοσρόης Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)