Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


813 Μάχη της Βερσινικίας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Φιλόδοξη εκστρατεία αλλά μεγάλη ήττα από τους Βουλγάρους με σοβαρές συνέπειες 22 Ιουνίου 813
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Βερσινικία Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στο κάστρο της Βερσινικίας η ακριβής τοποθεσία του οποίου δεν είναι γνωστή. Ήταν κάπου στη ΝΑ Βουλγαρία, πολύ κοντά στην Αδριανούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβές) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Μιχαήλ ΙΙ Ραγκαβής Χαν Κρούμμος
Δυνάμεις: 30,000 12,000
Απώλειες: Βαρύτατες


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)