Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


969 Μάχη του Χαλεπίου  (Αλέπο) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί πήραν το Χαλέπι από τους Άραβες Δεκέμβριος 969
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Χαμδανίδες)
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Χαλέπι Ακριβής τοποθεσία:
Το σύγχρονο Χαλάμπ ή Αλέπο της Βορείου Συρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Συρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Νικηφόρος Β' Φωκάς) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Μιχαήλ Βούρτζης Σφετεριστής Καργκούγιαχ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)