Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1254 Μάχη της Αδριανούπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική νίκη των Βυζαντινών της Νίκαιας επί των Βουλγάρων 1254
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Βουλγάρων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αδριανούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεόδωρος Β' Λάσκαρης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις Τσάρος Μιχαήλ Β’ Ασέν
Δυνάμεις:
Απώλειες: Heavy


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)