Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


917 Μάχη Κατασυρτών ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βούλγαροι νίκησαν τις Βυζαντινές δυνάμεις έξω από την Κωνσταντινούπολη 917
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Κατασύρται Ακριβής τοποθεσία:
Στο χωριό Κατασύρται, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Z’ ο Πορφυρογένητος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Λέων Φωκάς Τσάρος Συμεών Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)