Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


312 Μάχη της Μιλβίας Γέφυρας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη του Κωνσταντίνου επί του Αυγούστου της Δύσης Μαξεντίου 28 Οκτωβρίου 312
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Εμφύλιοι Πόλεμοι της Τετραρχίας (306-324 μ.Χ)
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μιλβία Γέφυρα Ακριβής τοποθεσία:
Η γέφυρα ήταν στον Τίβερη, έξω από τα τείχη, περίπου 12 χλμ από τη Ρώμη (σημερινό Ponte Milvio, βόρειο προάστιο της Ρώμης)
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Τετραρχία) Οι Εχθροί
Διοικητής: Μέγας Κωνσταντίνος Μαξέντιος, Αύγουστος της Δύσης
Δυνάμεις: 30,000 50,000
Απώλειες: Μεγάλες Μεγάλες


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)