Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1041 Μάχη του Ολιβέντο ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Η πρώτη επιτυχία των Νορμανδών εναντίον των Βυζαντινών της Νοτίου Ιταλίας 17 Μαρτίου 1041
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Νορμανδοί,Λομβαρδοί
Πόλεμος:
Κατάκτηση της Νοτίου Ιταλίας από τους Νορμανδούς
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ολιβέντο Ακριβής τοποθεσία:
Στους πρόποδες του βουνού Βουλτούρε κοντά στον ποταμό Ολιβέντο, στην Απούλια, στη Νοτιοανατολική Ιταλία
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κατεπάνω Μιχαήλ Δουκειανός Rainulf Drengot, Arduin, William d’ Hauteville
Δυνάμεις: Άγνωστο 700 ιππείς, 500 πεζοί
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)