Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


316 Μάχη του Campus Ardiensis  (Πεδιάδα του Άρδα) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οριακή νίκη του Μ. Κωνσταντίνου επί του στρατού του Λικινίου τέλος του 316
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Εμφύλιοι Πόλεμοι της Τετραρχίας (306-324 μ.Χ)
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Campus Ardiensis Ακριβής τοποθεσία:
Στη λεκάνη στου ποταμού Άρδα (στο Τρίγωνο του Νομού Έβρου) στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Τετραρχία) Οι Εχθροί
Διοικητής: Μέγας Κωνσταντίνος Λικίνιος, Αύγουστος της Ανατολής
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)